Umroh Hari 1

28.February 2011 - Jeddah


Sampai di Jeddah.